16 HNU Research Projects Win Provincial Science and Technology Awards

The Hunan Innovative Powerhouse Construction Promotion and Science and Technology Award Conference was held in Changsha on February 27, 2019. HNU’s 16 research achievements were awarded.

As the principalproject practitioner, HNU researchers won one innovation team award; and, five first prizes and three second prizes of science and technology award. As participator, HNU won special award for scientific and technological progress; and, two first prizes, two second prizes, and two third prizes of scientific and technological award. Nine projects won first prizes and above, ranking first among Hunan’s universities.

The scientific and technological award first prize winners are:

Award: 2018 Hunan Scientific and Technological Award – Innovation Team

Project: Chemo/Biosensing Innovation Team, HNU

Researchers: Tan Weihong, Yu Ruqin, Yao Shouzhuo, Wang Kemin, Jiang Jianhui, Zhang Xiaobing, Chu Xia, Nie Zhou, Yin Shuangfeng, Wang Shuangyin, He Xiaoxiao, Chen Zhuo, Yuan Lin, He Fengjiao, and Chen Jinhua


Award: 2018 Hunan Natural Science Award -- First Prize

Project: High-performance Fluorescent Probe Structure and Bioimaging Applications

Undertaker: Hunan University

Researchers: Zhang Xiaobing, Tan Weihong, Chen Zhuo, and Zhao Zilong


Award: 2018 Hunan Natural Science Award – First Prize

Undertaker: Hunan University

Project: Stability, Bifurcation, and Variation Methods of Nonlinear System

Researchers: Guo Shangjiang, Guo Zhenyuan, Huang Lihong, and Liu Zhisu


Award: 2018 Hunan Scientific and Technological Progress – First Prize

Project: Technology Based on Mechanical Model, Ultra-lightweight Multi-materials, and Fast Automotive Design, Manufacturing, and Test

Undertaker: Hunan University, Aisn Auto R&D Co., Ltd.

Researchers: Cheng Aiguo, Chen Tao, He Zhicheng, Hu Zhaohui, Zhou Ze, Song Kai, Wang Guochun, Nie Xin, Chen Shaowei, Chen Jian, Nie Jiquan, and Chen Cong


Award: 2018 Hunan Scientific and Technological Progress – First Prize

Project: New Method of Dynamic Distortion Power Grid Signal Analysis and Electric Energy Measuring, Control, and Applications

Undertakers: Hunan University, Central South University, State Grid Hunan Energy Saving Service Co., Ltd., Guangxi Power Grid Corporation Electric Power Research Institution, Hangzhou Hexing Electrical Co., Ltd.,Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd.

Researchers: Teng Zhaosheng, Wen He, Yu Jingrong, Tang Qiu, Luo Zhikun, Gao Yunpeng, Zeng Bo, Qin Boyuan, Yao Qing, Guo Hong, Yao Wenxuan, and Li Jianmin


Award: 2018 Hunan Scientific and Technological Progress – First Prize

Project: Key Technology and Application of Grid-connected Operation Optimization and Efficient Consumption of the New Energy in South China

Undertakers: State Grid Hunan Electric Power Company Limited Economic and Technological Research Institute, Hunan University, State Grid Economic and Technological Research Institute Co., Ltd., Zhongnan Engineering Corporation Limited, Hunan Fullde Electric Co., Ltd., Hunan Shiyou-Electric Co., Ltd., and Xiangtan Electrical Machinery Corporation (XEMC)

Researchers: Cao Yijia, Chen Huoyan, Li Yong, Wen Ming, Xie Xintao, Li Canbing, Chen Zhongwei, Zhou Bin, Wang Zhidong, Tan Yi, He Tieguang, and Wu Jinhua


Award: 2018 Hunan Scientific and Technological Progress – Special Award

Project: Tianhe-2 Super Computer System

Undertakers: National University of Defense Technology, Sun Yat-sen University, Hunan University, and Inspur group

Researchers: Liao Xiangke, Xiao Liquan, Lu Yutong, Li Nan, Zhu Xiaoqian, Huang Jinfeng, Pang Zhengbin, Jiang Juping, Li Yuanshan, Li Qiong, Chen Xu, Guan Jianbo, Lu Zexin, Li Jinwen, Dong Yong, Song Zhenlong, Liu Lu, Xiao Canwen, Chi Wanqing, Zhou Enqiang, Yao Xin’an, Luo Yufeng, Song Fei, Yin Jiabin, Zuo Ke, Sun Yan, Luo Zhang, Sun Yanqiang, Zhao Feng, and Huang Feng


Award: 2018 Hunan Scientific and Technological Progress – First Prize

Project: Breeding and Application of Lodging-resistant Sterile Line Xiangling 628S and 750S

Undertakers: Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co., Ltd., Hunan Yahua Seeds Science Academy, Hunan University, Shanghai Institutes for Biological Sciences, Hunan Yahua Seeds Industry Co., Ltd., and Hunan Longping Seeds Industry Co., Ltd.

Researchers: Yang Yuanzhu, Fu Chenjian, Liu Xuanming, Li Laigeng, Yang Guang, Hu Xiaochun, Yang Wenxing, Qin Peng, Liu Chang, Song Yongbang, Zhang Zhang, and Sun Zhenbiao


Award: 2018 Hunan Technological Invention – First Prize

Project: Harmonic and Negative-sequence Suppression Technology and Outfit Based on Inductive Filtering and Balanced Transformation

Undertakers: State Grid Hunan Electric Power Company Limited, Hunan University, and Unisplendour Corporation Limited (UNIS)

Researchers: Chen Yuehui, Luo Longfu, Zhou Guandong, Zhang Zhiwen, Ning Zhihao, and Pan Liqiang上一条:Prof. Wang Shuangyin Wins Nano Research Young Innovator Award and Materials Today Rising Star Award 下一条:HNU Wins Two National Science and Technology Awards

关闭

Contact
  • Address: Lushan Road (S), Yuelu District,

  • Changsha, Hunan Province

  • Zip Code: 410082

  • Email: xiaoban@hnu.cn  

Copyright © 1996-2010 All Rights Reserved by Hunan University 湘ICP备05000239号、09007699号、05016764号